· 

Tovább az Andrássy úton...

auf Deutsch

Az osztrák-magyar kapcsolatok fáradhatatlan hídépítőjéről, az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszteréről, - gróf Andrássy Gyuláról  - elnevezett sugárúton található Hotel Moments rendezvénytermében jelentős turizmusdiplomáciai esemény szemtanúi lehettünk 2022. március 25-én. E szimbolikus helyszínen írták alá ugyanis a Wien Tourismus és Budapest Brand nZrt. vezetői, Norbert Kettner és Faix Csaba azt az együttműködési nyilatkozatot, amely hosszú távra megalapozza a két szomszédos főváros szorosabb együttműködését a turizmus területén.

Az aláírok mindkét részről hangsúlyozták, hogy a koronavírusos okozta világjárvány szakaszhatárt jelent a turizmusról, mint társadalmi- és gazdasági jelenségről való gondolkodásban. A járványnak szemléletformáló hatása is van, sok minden átértékelődik és étrendeződik a turizmus területén is, hiszen az ágazatot, mint globális iparágat a világjárvány nagyon súlyosan érintette. Különösen nagyok a veszteségek a városi turizmus területén, amelyet még hatványozottabban érintettek a negatív folyamatok. Iparági elemzések alapján a posztkorona turizmus, - más elnevezéssel az újturizmus - világában a fenntarthatóság, egészségtudatosság, az autentikusság, biztonság és a regionalitás olyan fogalmak, amelyek bizonyosan felértékelődnek. A jövőben turizmus-menedzsmenttel foglalkozó szervezetek feladata is megváltozik: a turistaáramlás menedzselése és a turisztikai fogadóterület társadalmi-, gazdasági- hatásainak optimalizálása a jövőben fokozottan kerül előtérbe. A hangsúly az adott turisztikai fogadóterület (desztináció) és a helyben élők lakótere közti átjárhatóság megteremtésére helyeződik, amely a minőségi élménytér fogalmában oldható fel legkönnyebben. A minőségi élménytér megszervezése, valamint a vendégforgalom optimalizációja a jövő kulcsfogalmai: a turisztikai versenyképesség új fundamentumai, amelynek hajtóerői a digitalizáció és a körforgásos-, karbon-semleges gazdaság megteremtésének kívánalma. Bécs és Budapest egyaránt felismerték a turizmus és szabadidő-gazdaság területén jelentkező kihívásokat és lehetőségeket. Bécs város visitor economy stratégiája, valamint Budapest főváros formálódó újturizmus stratégiája egyaránt nagy hangsúlyt helyez a régión belüli hálózatosodás és kooperációk előmozdítására. A megállapodás aláírói az alábbi célok megvalósítását kívánják ösztönözni kizárólag win-win alapon.

A tervezett együttműködés célja

A kölcsönös szinergiák mentén a két város lakói között a turisztikai interakciók számának növelése, összehangolt termékfejlesztéssel és akciókkal: a visitor economia jegyében olyan lehetőségek teremtése, amely a látogatószámok és minőségi turisztikai költés kölcsönös növelését hozza magával. Az együttműködés további célja az esetlegesen ismétlődő, a turisztikai keresletet visszavető globális válságokkal szemben Bécs és Budapest turisztikai ellenálló képességének (resilience) növelése. Azon területek feltérképezése, amelyen a szinergiák mentén a harmadik piacokon való közös fellépés hatékonyabb, mint külön-külön. A minőségi élménytér és optimális turisztikai övezet jegyében a minőségi turizmus kölcsönös előmozdítása, ennek érdekében komplementer termékfejlesztés ösztönzése. A fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság kívánalmainak megfelelően a jó gyakorlatok terjesztése terén a stake holderek szemléletformálása, valamint a körforgásos turizmus és a visitor economy gyakorlatának körökben való elterjesztése. A városi turizmust általánosságban sújtó kihívások megoldása érdekében, - mint munkaerőhiány orvoslása – a megoldási javaslatok összehangolása. A Duna-menti regionális együttműködés érdekében a két város turizmusfejlesztési elképzelésiről szóló információk rendszeresen időközönként megosztása, esetlegesen közös kutatások végzése, piaci információk cseréje. Az együttműködés tartalma, főbb és kiemelt területei:

 

 • a két város közötti minőségi turisztikai interakciók növelése
 • a turizmus globális válságokkal szembeni ellenálló képességének növelése
 • annak a vizsgálata és fejlesztése, hogy a népszerű városkártyák, közlekedési bérletek és digitális applikációk miként kapcsolhatóak össze különböző turisztikai akciókkal
 • a két város közötti smart mobilitási eszközök népszerűsítése, ezek promóciója, termékfejlesztésbe való bevonása
 • a fenntartható turizmus melletti elköteleződés mindkét város részéről
 • a digitális fejlesztések összehangolása a kölcsönös átjárhatóság érdekében
 • a városi lakosság életminőségének javítását célzó jó gyakorlatok kölcsönös megismerése, fejlesztése.

Norbert Kettner, a Wien Tourismus ügyvezetője és Daniela Kolesa a Wien Tourismus desztináció-menedzsmentért felelős igazgatója a kétnapos budapesti útjuk során találkoztak a Magyar Turisztikai Ügynökség szakértőivel is, ahol a valós idejű adatvezérelt turizmus irányítás mindmáig egyedülálló jó gyakorlatát tanulmányozták. Ezt követően a Dentons nemzetközi tanácsadó irodánál pedig Bécs és Budapest együttműködésében rejlő szinergikus lehetőséget mutatták be nemzetközi kitekintésben. Örülök, hogy a GD Consulting képviseletében részese és formálója lehettem a párbeszéd elindításának. Ezúton kívánok sok közös sikert az elképzelések valóra váltáshoz. Ahogy a Dunakavicsok turisztikai podcast 5. és 6. adásban egy évvel ezelőtt bemutattuk, a Duna-menti fővárosok közötti kooperáció számos turisztikai lehetőséget hozhat magával. Továbbra is valljuk: a jövő útja az együttműködés, a hálózatok építése és a minőségi turisztikai élményterek kölcsönös kialakítása, azok átjárhatóvá tétele. Go for it!

 

Fotó / címoldal: Norbert Kettner és Faix Csaba / borítókép: Norbert Kettner és Faix Csaba Kovács Balázs (GD Consulting) társaságában. Forrás: Budapest Brand nZrt.

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
 • #1

  aiPxvpay (Donnerstag, 18 August 2022 03:02)

  1