· 

Határtalan hálózatok a turizmusban

Sopron város Kereskedelmi és Iparkamarájának meghívására az osztrák-magyar határmenti együttműködéseket támogató és a vállalkozások versenyképességét ösztönző Interreg Regionet Competitive projekt keretében 33 fős delegáció érkezett november 28-án tapasztalatcserére Bécsbe.  A kétnapos tanulmányút résztvevői Burgenlandban és Bécsben olyan best practice-nek tartott projektetket ismertek meg a turizmus világából, amelyek mintaként szolgálhatnak a sikeres vállalkozói helytállás szempontjából. A tanulmányút második napjának szakmai részére és az előadók kiválasztására a GD Consulting tett javaslatot. A program szimbólikus helyszínen, a Duna menti nemzetközi hajókikötő tőszomszédságában lévő The View étterem különtermében került lebonyolításra. A Dunának, mint a két ország között természetes kapcsolat jelképének a közelsége hasonló üzenet-értékkel és szimbolikával bírt, mint a perspektíva és látókör-bővítésre asszociáló elnevezése a rendezvényhelyszínnek. Ennek megfelelően nem véletlen, hogy Ausztria és Magyarország földrajzi közelsége mellett a szoros történelmi és kulturális hagyományokra való utalás valamennyi soronkövetkező előadásban hivatkozási alapul szolgált. Ezen "kulturális közelség" komoly előnynek és lehetőségnek számít a határon átnyúló gazdasági- és üzleti kooperációk kialakítása érdekében.   

A magyarországi turisztikai szakemberek soha nem rejtették véka alá, hogy az osztrákoktól nem szégyen turizmust tanulni, s a megfelelő praktikákat ellesni. "Mi még javában a szabadságharcunkat vívtuk a Habsburg udvarral, amikor Ausztria nyugati tartományaiban már megalakultak az első szépészeti egyletek, amelyek a mai turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szerevezetek elődeinek tekinthetőek" - hangsúlyozta a rendezvény moderátora, Kovács Balázs, aki köszöntőjében röviden ismertette az osztrák-magyar turisztikai kapcsolatok jelentőségét és a kölcsönösen növekvő vendégforgalom mögött meghúzódó trendeket.

A turisztikai hálózatok kiépülésének is köszönhetően lassan-lassan kezdenek a turisták fejében meglévő "mentális sorompók" feloldódni a határ mindkét oldalán. Hogy az országok közötti határok az EU belső piaci logikájának megfelelően a turisztikai termékfejlesztés terén is eltűnjenek, arra jó példa a Central Danube GmbH által üzemeltetett Twin City Liner projekt, amely keretében gyorsjárású hajóösszeköttetés valósul meg Bécs és Pozsony között 2006 óta. Ennek, a nemzetközi best practice-nek is tekinthető, évi 145 ezer fős utasforgalmat generáló vállalkozásnak a koncepciójáról és a továbbfejlesztési lehetőségekről tartott előadást Gerd Krämer, a társaság ügyvezető igazgatója. A maga területén jóformán versenytárs nélkül tevékenykedő vállalkozásnak is folymatos innovációra van szüksége, hogy lépést tarthasson a digitalizációs kihívásokkal és a vendégek növekvő komfortelvárásával - foglalható össze a prezentáció lényege. 

A szakmai nap második előadójaként Alice Pitzinger asszony kapott szót, aki a Family Extra Magazin főszerkesztőjeként, az Ausztriában rendkívül népszerű családi kedvezménykártya működési mechanizmusát mutatta be.  Ausztriában közel 550.000 család rendelkezik az ingyenesen igényelhető kedvezménykártyával, amelyet 5000 elfogadóhelyen lehet kedvezményekre válatni. Az előadást követő élénk eszmecsere során felmerült a lehetősége annak, hogy az elfogadóhelyek számát magyarországi elfogadóhelyekkel bővítsék, illetve a magyar családok számára is hozzáférhetővé válljanak az ausztriai kedvezmények. A határ két oldalán a turizmus élénkítése szempontjából jelentős potenciállal rendelkező kártyarendszer továbbfejlesztése érekében a közeljövőben egy újabb workshop szervezésének igénye merült fel, amely keretében a feltételek kölcsönösen kitárgyalhatóak lennének.

Az ebédszünetet és hálózatépítési networking részt követően a szakmai nap a DDSG hajótársaság turisztikai szolgáltatásainak bemutatásával folytatódott. Gunnar Keller előadásán keresztül a hallgatóság átfogó tájékoztatást kapott, hogy milyen kapacitások/lehetőségek állnak rendelkezésre a Duna-menti folyami hajózás terén, hogy a hajózási élmény egyéb aktív turisztikai- és MICE csomagokkal kombinálható legyen, s ezáltal növekedhessen a turisztikai értéklánc hozzáadott értéke.

Ezt követően a magyar szakemberek igen részletes és szemléletes, első kézből származó tanulságokkal teletűzdelt referátumot kaptak Micheal Gansch-tól, az EuroVienna Gmbh senior projekt menedzserétől, aki osztrák szemszögből mutatta be az osztrák, valamint szomszédos olasz és cseh határ mentén az elmúlt 7 évben megvalósult határon-átnyúló, Interreg-es turisztikai projekteket. A fenntarthatóság és a projektstruktúra kialakítása során felhalmozott tapasztalatok nagy része a hazai gyakorlatba is átültethető. Fontos a projektek utóélete szempontjából, hogy már a tervezési időszakban figyelembe vegyék a továbbfejlesztési lehetőségeket és az ezt biztosító szervezeti feltételeket - hangzott el, mint legfontosabb tanulság. A rendezvény zárásaként a vasúti közlekedés és a hozzá kapcsolódó turisztikai termékfejlesztés jövőjéről prezentált Eva Buzzi, a Rail Tours Austria ügyvezető igazgatója. Az igazgató asszony érdekes belső piackutatási eredményekkel igazolta, hogy az osztrák szövetségi vasúttársaság, az ÖBB leányvállalataként nem kannibalizálják az anyacég ügyfélkörét, hanem szolgáltatásaikkal új ügyfélkört és célcsoport tudnak elérni, s utazásra motiválni. Tanulságként elhangzott, hogy  az alapszolgáltatásokhoz (közlekedés+szállás) kapcsolódó élményelemek, mint pl a GetYourGuide kiegészítő szolgáltatásainak egy foglalási műveletbe tömörítő egyesítését lehetővé tevő szinergikus csomagok (DynaPack) adják a digitalizáció felhasználóbarát hozzadott értékét. "A nap során olyan jó gyakolatokat ismerhettek meg a Sopron-Fertő turisztikai desztinációból érkező szakemberek, amelyek már rövid távon átültethetőek a gyakorlatba, illetve a megismert osztrák kollegákkal kooperálva megnyílt a lehetősége annak, hogy szintet léphessünk a turisztikai termékfejlesztés terén" - foglalta össze az egész napos bécsi tanácskozás, valamint a kétnapos ausztriai tanulmányút lényegét a szervezők részéről Vissi András.  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0