· 

Mesterterv - összeállt az új osztrák turizmusstratégia

Az osztrák kormányprogramban rögzítettek szerint, kereken egy éves stratégiaalkotási munka után, elkészült Ausztria új egységes turizmus-stratégiája, amely a Masterplan T elnevezést kapta. A március végén nagyszabású szakmai rendezvény keretében prezentálta Salzburg város egyik trendi rendezvényközpontjában az osztrák turisztikai ágazat jövőjét megalapozó dokumentumot, Elisabeth Köstinger szövetségi miniszter.

 

A tájékoztatón elhangzottak szerint az új turizmus-stratégia "egy ágazati Mesterterv(Masteplan), amely felvázolja az utat, alapelveket és gondolatokat, amely mentén haladva az osztrák turizmus sikertörténete a jövőben is tovább folytadódhat." A 40 oldalas dokumentum alapelve a fenntarthatóság, annak érdekében, hogy Ausztria turizmusa gazdaságilag-, társadalmilag- és környezetileg- is fenntartható módon gyarapodjon: a fenntarthatóság szempontjából "a világ legsikeresebb mintaországává válhasson." A gazdaságilag kiegyensúlyozottan fejlődő vállalkozások és a megkímélt természeti környezet harmóniája alkotja a stratégia jövőképét. A stratégia készítése során paradigmaváltásként rögzítették, hogy a jövőkép elérése során többé nem csak a vendég igényeinek kielégítése az egyedüli szempont, hanem ugyanekkora súllyal esik latba az ágazatban dolgozók és a helyi lakosság elvárásainak és szükségleteinek kielégítése is.  A szemléletváltás során a stratégia újraértékeli és kibővíti a desztináció fogalmát, amelynek a turistafogadás helyszíne helyett a jövőben egyfajta "minőségi élettérré" kell válnia, ahol a turista és a helyi lakosság egyaránt jól érzi magát, legyen szó akár vidéki, akár városi környezetről. A fenntarthatóság fogalma ennek megfelelően az UNWTO definíciója szerint értelmezendő. "A turizmus a 21. század vezető ágazata, amely Ausztria jólétének és a magas életminőség meghatározó fundamentuma" - olvasható az összeállítás vonatkozó fejezetében. A vendégéjszakák száma mára már nem lehet egyedüli indikátora a siker mérőszámának, az értékteremtés teljes vertikumát felölelő új mérőszámok bevezetését is tartalmazza a turisztikai ágazat stratégiai mesterterve - emelte ki a miniszter a stratégiát bemutató prezentációjában.

 

A Masterplan T elkészítése példaértékű szakmai összefogás és partnerség keretében valósult meg, amely garancia arra, hogy a dokumentum nem az asztalfióknak készült, hanem azt az ágazatban dolgozók a sajátjuknak érzik, s a benne foglaltakat végre is fogják hajtani. A kormányzati oldal szereplői mindvégig odafigyeltek arra, hogy a folyamatos párbeszéd, a visszacsatolás és a kreatív ötletelési fórumok a stratégiaalkotási folyamat teljes egészében biztosítottak legyenek. Az ágazat érdekképviseleti és szakmai szervezetén kívül a turizmushoz kapcsolódó területek szakértői is bevonásra kerültek a koncipiálási munka során. Ausztria kilenc tartományában úgynevezett "jövőműhelyekben" folyt a diagnózisalkotás, a célok meghatározása és a feladatok rangsorolása. Az itt született ötleteket, javaslatokat a turisztikai minisztérium, a gazdasági kamara és az Österreich Werbung csapata foglalta össze és gyúrta egységes egésszé. Több mint 500 résztvevő gondolata és javaslata került a munka során beépítésre, minden érintett viszontláthatja saját jövőképét és gondolatait a munkaanyagban, illetve a következő évek konkrét teendőit meghatározó akciótervekben. Ezáltal garantálható, hogy az ágazatban dolgozók nem felülről jövő elvárásként, hanem saját vágyaik elérését lehetővé tevő iránytűként tekintenek a munkára.

 

A stratégiából következő feladatok és teendők ütemtervét az éves akciótervek határozzák majd meg, így mindenki számára követhető, hogy milyen stációkon keresztül vezet az út a kijelölt célokhoz. 2020-tól egy új szakmai fórum is létrejön, ahol az eredmények számbavétele és a soronkövetkező lépések meghatározása megtörténik. Az "Osztrák Turizmusnapok" elnevezésű fórum nemcsak értékesítésösztönző platform lesz, hanem a szakmai dialógus és tudástranszfer legfelsőbb fóruma is egyben, ahol a gazdaság, érdekképviselet és a politika képviselői adnak randevút egymásnak. 

 

A Masterplan T felválltja a közel 10 éve készült turizmus-stratégiát, s szemléletében szakít annak gazdaság-centrikus és GDP-központú logikájával. Az elnevezés tudatos, mivel a készítői vallják, hogy minden siker mögött széleskörű összefogás és egy mestermű pontosságú tev áll. A Masterplan T felépítése a fogalmi és koncepcióbeli alapok tisztázását követően 3 célterület (Zielkorridore) és 9 beavatkozási mező (Handlungsfeld) mentén határozza meg a jövőképet és az elérendő célokat, amely az alábbiakban foglalható össze.

 

1. célterület - Paradigmaváltás a turizmusban

 • turizmus jelentőségének tudatosítása
 • együttműködés kultúrájának terjesztése
 • digitális lehetőségek hasznosítása

2. célterület - a 21 század sikerágazata

 • a desztináció újraértelmezése
 • a munkaerőpiac jövőorientációja
 • fenntarthatóság alapelvei

3. célterület - az összefogás ereje

 • regionális értékteremtés
 • turizmusmarketing jövője
 • rugalmas fejlesztés- és támogatáspolitika

A Masterplan T stratégia dokumentumának elemzése kapcsán magyar szempontból érdekességként megemlíthető, hogy az osztrák stratégia a paradigmaváltás jegyében a turizmus életminőség-központú megközelítése mellett tesz hitet. Nincs új a nap alatt, hiszen a 2005-ben íródott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia már magában hordozta ezt a gondolatot. Az NTS célpiramisának csúcsán az életminőség javítása ált, pontosan a turista, a turizmusban dolgozók és a helyi lakosság hármas szempontrendszerén keresztül úgy, ahogy azt a Masterplan T kidolgozói is írják. Nemcsak az NTS 2030 tekinti alapdokumentumának a 2005-ben írodott, 4 kormányzati cikluson keresztül a hazai turizmus- és támogatáspoltika alapjait meghatározó stratégiát, hanem másfél évtized után az osztrákok is magukévá tették annak életminőség/boldogság központú, valamint éretékvezérelt felfogását. Az első NTS kidolgozói büszkék lehetnek arra, hogy a TDM rendszerrel kapcslatban 15 éve leírtak, ugyancsak korszerű, 21. századi elvárásként köszönnek vissza a Masterplan T frissen elkészült dolgozatában. A desztinációk marketingjéért felelős szervezetek felada a jövőben a desztinációk teljeskörű turisztikai menedzselése lesz (TDM), hogy megvalósulhassanak a bevezetőben részletezett minőségi életterek.

 

A Masterplan T erdeti dokumentuma teljes egészében letölthető INNEN. A dokumentum utolsó lapján található köszönetnyilvánítás pontban a felsoroltak között olvasható a GD Consultig tulajdonosának, Kovács Balázsnak a neve is, aki a hazai NTS munkacsoportjának is tagja volt, s mindmáig hálás azért, hogy ezt a munkát is elvégezhette kiváló munkatársaival.

Kommentar schreiben

Kommentare: 3
 • #1

  Ihasz Kata (Dienstag, 26 März 2019 07:45)

  Köszönjük Balázs! Inspiráló az eredmény, elkeserítő a különbség... KÖszi a cikket !! Puszi! Kata

 • #2

  Landwehr Klára (Mittwoch, 27 März 2019 17:04)

  Kedves Balázs,

  hol lehet az egész 40 oldalt megtalálni?
  Büszkék vagyunk rád!

  Üdv
  Klára

 • #3

  aiPxvpay (Donnerstag, 18 August 2022 03:10)

  1