· 

Klímavédelmi szempontok az új osztrák kormány turizmus-programjában

auf Deutsch

A tavaly szeptember végi választásokat követő hosszú koalíciós tárgyalások eredményeként az új év eléjén, január 7-én megalakult Ausztria új kormánya. Az osztrák néppárt és a zöldek alkotta koalíciós  kormány 326 oldalban foglalta össze programját. A „Felelősséggel Ausztriáért” címet viselő dokumentum a korábbinál még nagyobb terjedelemben, összesen 7 oldalon keresztül foglalkozik a turizmus területén megoldandó feladatokkal és az elérendő célokkal.

 

Az osztrák kormányprogram turizmussal foglalkozó fejezetének bevezetője szerint az ágazatnak hatalmas szerepe van a vidék népességmegtartása és a foglalkoztatás szempontjából, ugyanis minden ötödik munkahely a turizmusnak köszönhető Ausztriában. A turizmus az ország gazdasági motorja, s egyfajta garanciája a magas életminőségnek, amit a ország lakói és az Ausztriába látogatók egyaránt megtapasztalhatnak. A turizmus jelentős mértékben járul hozzá a pozitív országképhez, ugyanakkor a jövőben a belföldi turizmus elfogadottságát és részarányának növelését is ösztönözni kell – olvasható a kormányzati útmutatóban.

 

A helyzetmegállapításnál a kormányprogram kitér arra, hogy a klímaváltozás okozta kihívások kezelése és a turisztikai ágazat versenyképességének növelése számos olyan megoldandó feladatot tartogat az elkövetkezendő időszakban, amely nem tűr halasztást. A kormányprogram hitet tesz a Masterplan Tourismus (Plan T) turizmusstratégia következetes végrehajtására, amelyet tavaly márciusban fogadtak el, s az ágazat stratégiai célkitűzéseit tartalmazza. (Korábban e témában írt elemzéseink itt és itt olvashatóak)

 

A fentiek szellemében a jövőben az állami szabályozásnak és beavatkozásnak a helyi és regionális értéknövelést, a minőségi élettér megvalósításának ösztönzését kell szolgálnia. A turizmus egy folyamatos változásoknak kitett ágazat, amely maga is folyamatosan változik. Fontos, hogy a változások a helyi lakosság, a turizmusban dolgozók bevonásával és egyetértésével, a helyben lakók és a vendégek javára következzenek be. Jelen kormányprogram a korábbinál is nagyobb hangsúlyt helyez a fenntarthatóság környezeti és társadalmi aspektusaira, hogy a szabályozások és intézkedések következetesen a természeti szempontok figyelembevételével valósulhassanak meg.

 

A dokumentum 7 témakörbe/alpontba csoportosítja a turisztikai feladatokat, úgymint versenyképesség növelése, igazságos közteherviselés megvalósítása, adminisztratív terhek csökkentése, minőségorientáltság és regionalitás erősítése, munkaerőhiány kérdésének kezelése, valamint a fenntartható mobilitás elterjesztése és a klímaváltozás hatásainak mérséklése. A fenti célok érdekében az alábbi konkrét feladatokat és intézkedéseket tartalmazza a kormányprogram turisztikai fejezete, amelyet kivonatos jeleggel mutatunk be a teljesség igénye nélkül:

 • Masterplan T elnevezésű turizmusstratégia végrehajtása, következetes monitoringozása, illetve az ágazati stratégiához éves lebontású akciótervek készítése.
 • Egy turisztikai kompetencia- és kutatóközpont alapítása, amely összefüggéseiben és tudományos alapossággal vizsgálja a komplex területet, s ez alapján irányelveket, ajánlásokat  dolgoz ki.
 • A gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság és hatásvizsgálat monitoringozására alkalmas átfogó indikátorok kidolgozása, az osztrák klímavédelmi kutatóprogram (ACRP) eredményeinek figyelembevételével.
 • A vendégéjszaka számok helyett átfogó, az értékteremtés teljes vertikumát mérni képes mutatók és indikátorok kidolgozása, ehhez a Statistik Austria (osztrák KSH) részére forrás biztosítása.
 • A digitális turizmus-stratégia célkitűzéseinek végrehajtása, a digitalizáció kultúrájának terjesztése a turisztikai vállalkozások körében.
 • Az Österreich Werbung és a kamara külpiaci hálózatában lévő hatalmas információs- és tudásbázis hatékonyabb felhasználása, a szakmai tapasztalatuk integrálása a termékinnováció és márkafejlesztés területén.
 • Az osztrák turizmusbank (ÖHT) támogatási irányelveinek átszabása, a támogatások jelentős része a családi gazdaságok erősítését és a klímavédelmi célok elérését kell, hogy szolgálják.
 • Az esélyegyenlőség érdekében a működési környezet szabályainak egységes alkalmazása valamennyi turisztikai szereplő és szállásadó vonatkozásában, beleértve az Airbnb típusú szolgáltatásokat is. Az online szállásközvetítőknek a jövőben csak az osztrák adóhatóság által regisztrált szálláshelyeket lehet közvetíteniük.
 • Az iskolai sport és síoktatás feltételeinek javítása, az iskolák további ösztönzése a szervezett sportoktatás érdekében ugyancsak deklarált célja a kormányprogram turisztikai fejezetének.
 • A környezetbarát közlekedési módok elterjesztésének érdekében az éjszakai vonatjáratokkal (nightjet) elérhető ajánlatok számosságának növelése, valamint a környezetbarát közlekedési módozatok ösztönzése és kiemelt promotálása a turisztikai termékfejlesztés során.
 • Az infrastrukturális  beruházások esetében a hőszivattyús és napenergiás megoldások előtérbe helyezése.

Összességében megállapítható, hogy Ausztria új kormánya elkötelezett a turisztikai ágazat fejlesztése és támogatása iránt. A megvalósítandó program következetesen az elmúlt években elfogadott ágazati stratégiákban (digitális-turizmusstratégia és a Masterplan T) rögzítettek alapján valósul meg. A kisebbik koalíciós partner kézjegyeként a korábbinál még nagyobb hangsúlyt kap a klímavédelem kérdése a turizmus területén is.  A kormányprogram teljes egészében letölthető innen. Az osztrák-magyar turisztikai kapcsolatok területéről további érdekes és naprakész információk a GD Consulting honlapján, ITT.

Foto/Grafik: krone.at

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0